Substytut, namiastka, nie do końca spłacony weksel zaciągnięty od Ziemi tam pozostawionej.
Czkawka
Jerzy Janicki 1928-2007
Fundacja im. Jerzego Janickiego  KONTO FUNDACJI: Bank Millenium  98 1160 2202 0000 0001 6061 7363
Copyrights Fundacja im. Jerzego Janickiego
Planujemy organizować i promować przedsięwzięcia skierowane zarówno do
młodych filmowców, scenarzystów i pisarzy, ale także do  szerokiego grona
artystów reprezentujących pozostałe kierunki sztuki. Liczymy także, że w
inicjowane przez nas  działania włączą się również młodzi naukowcy i
badacze, których pasją jest rozwój nowych technologii w imię utrwalania i
dalszego rozwoju dorobku artystycznego polskich twórców, promowania
tradycji, kultury i wszystkiego co w naszym kraju piękne i godne
rozsławienia.

Dwa miejsca na Ziemi były Jerzemu Janickiemu szczególnie bliskie - Lwów i
Bieszczady.  Zamierzamy więc projektować, organizować i realizować
programy, dzięki którym dorobek kulturowy tych ośrodków uzyska należny
mu rozgłos. Szczególnie wiele wsparcia pragniemy przeznaczyć na promocję
kultury i tradycji lwowskiej - miasta, o którym wiedział tak wiele i które było
dla niego tą najukochańszą „ojczyzną prywatną”.

Nie sposób opisać przywiązania Jerzego Janickiego do stolicy Kresów
Wschodnich. Dlatego też intencją naszą jest popularyzacja Lwowa, jego
historii, zabytków, tradycji i kultury bazując na książkach lwowskich
napisanych przez Jerzego Janickiego, jego programach telewizyjnych i
zbiorach pamiątek lwowskich, które pragniemy  prezentować szerokiej
publiczności.    

wróć