Substytut, namiastka, nie do końca spłacony weksel zaciągnięty od Ziemi tam pozostawionej.
Czkawka
Jerzy Janicki 1928-2007
Fundacja im. Jerzego Janickiego  KONTO FUNDACJI: Bank Millenium  98 1160 2202 0000 0001 6061 7363
Copyrights Fundacja im. Jerzego Janickiego
Polityka Prywatności
Copyrights Fundacja im. Jerzego Janickiego
PREKURSOR POLSKIEGO REPORTAŻU RADIOWEGO

Takie pozycje jak: „Reszta jest milczeniem” (1960) J. Janickiego, B. Wiernika i W. Zadrowskiego (na kanwie pamiętnika Dawidka Rubinowicza – polskiego odpowiednika dzienników Anny Frank), , „Lekcja poloneza” (1961) J. Janickiego i M. Bekajły, „Rok olimpijski” (1960) J. Janickiego i A. Kudelskiego– stały się wzorem w dziedzinie sposobów budowania reportaży radiowych.

W 1960 r. Witold Zadrowski i Jerzy Janicki umieścili mikrofony na sali porodowej kliniki położniczej w Warszawie, przy ul. Karowej, a inżynier radiowy Henryk Siejka dokonał technicznego cudu, umożliwiając prowadzenie rozmów czekającym mężom z rodzącymi żonami. W ten sposób powstał reportaż „Oczekiwanie”, w którym metoda zbierania materiału dźwiękowego wyprzedziła ówczesną technikę.
wróć
posłuchaj  reportażu "Oczekiwanie"
dalej