Substytut, namiastka, nie do końca spłacony weksel zaciągnięty od Ziemi tam pozostawionej.
Czkawka
Jerzy Janicki 1928-2007
Fundacja im. Jerzego Janickiego  KONTO FUNDACJI: Bank Millenium  98 1160 2202 0000 0001 6061 7363
Copyrights Fundacja im. Jerzego Janickiego
Jeden z najwybitniejszych polskich scenarzystów filmowych i telewizyjnych. Prekursor nowego gatunku w radiu europejskim. Pisarz i dramaturg. Niestrudzony piewca i popularyzator historii, tradycji i kultury Lwowa i Kresów Wschodnich. Fanatyczny miłośnik Bieszczadów i ich mieszkańców. Dorobek artystyczny Jerzego Janickiego jest niezwykle wielotematyczny i wielowątkowy. Jedno jest pewne - z której strony by do niego nie sięgnąć - czytelnik, słuchacz lub widz odnajdzie w twórczości Jerzego Janickiego perfekcyjny warsztat, przenikliwą obserwację życia i niezwykłą twórczą pasję.
twórczość filmowa
twórczość radiowa
twórczość pisarska
twórczość kresowa
O twórczości filmowej Jerzego Janickiego,
mówi
Andrzej Kołodyński, krytyk filmowy.
fragment audycji Polskiego Radia PR 1